top of page

Doopviering met originele doopteksten

 
 

    

Doopsel uitnodigingen Wommelgem
Regelmatig vragen kersverse ouders ons

om ideeën of informatie
omtrent het samenstellen van hun doopboekje.
Als voorbeeld kan u hier een viering vinden
met al zijn vaste onderverdelingen.​

Wij hebben doorheen de jaren

ook een bundel mooie teksten verzameld

die wij graag naar u toesturen.

Omdat de bundel 60 pagina's telt
kunnen we deze moeilijk online plaatsen maar

een mailtje volstaat om de teksten te bekomen :

 

arsababy@gmail.com

 

 

 

 


DOOPMIS

1 welkomswoord

Dag lieve mensen.
Ik ben blij jullie allen te mogen verwelkomen
in naam van de christelijk gemeenschap.
Laten we deze doopviering aanvangen met het teken
waarmee wij allen eens gedoopt werden.
"In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
Amen.

Welkom aan het kleine, nieuwe leven,

Welkom Tom, zo klein als je bent heb je ons allemaal ingepalmd.
We zijn trots op jou, blij dat je er bent.

We willen je de zekerheid geven dat je nooit alleen zal zijn
door je op te nemen in deze geloofsgemeenschap.
Je zal groot worden te mdden van vele mensen.
Zo zal je God leren kennen als een grote kracht
waaruit alles leeft en liefheeft.

2 openingsgebed


Laten wij bidden voor dit kind en tot God :

ALLEN:

Heer, onze God,

dit kindje mogen we leren lopen
het helpen om gaandeweg haar/zijn levensweg te vinden

Wij hopen dat het de weg wordt die leidt naar U.

Dit kindje mogen we leren spreken,
het helpen om zich uit te drukken in woord en daad.
Wij hopen dat haar/zijn leven een gesprek wordt met ieder mens,
uw beeld en uw gelijkenis.

Dit kindje mogen we leren zien,

het helpen ontdekken wat goed en waardevol is.

Wij hopen dat het oog heeft voor de diepte van het leven,
een God die er is voor mensen.

Dit kindje mogen we leren luisteren,
het helpen oor te krijgen
voor mensen die woorden van liefde spreken
en daden van liefde uitdragen.
Wij hopen dat het gehoor geeft aan de God
die er is voor alle mensen
en luistert met haar/zijn hart.

MAMA EN PAPA :

 

 Wij hopen en bidden, Heer onze God,
dat ons gezin de ruimte wordt
waarin Tom zichzelf mag zijn
waarin ze/hij uw beeld en gelijkenis mag worden
de weg met U mag gaan.

Amen

3 doopbelofte van ouders, meter en peter

PRIESTER:

Het doopsel, ouders, meter en peter,
is niet slechts een dankgebed om nieuw leven,
het vieren van een geboorte,
het is ook, en vooral,
het opnemen van een mens in de gemeenschap van Jesus Christus,
God houdt reeds van jullie kind,
zoals hij houdt van alle mensenkinderen in de wereld.
Toch is het hem een grote vreugde
te zien hoe ouders geleidelijk in contact brengen met Jezus Christus.
 Zijn zoon gaf hij toch als de grote genade aan de mensheid,

door hem te kennen wodt een mens beter.
Jullie vragen nu aan de kerk om jullie kindje te dopen.
Wij doen dat graag en met volle overtuiging.
Op haar beurt vraat de kerk van jullie : 
Willen jullie ook in het verdere leven dat jullie kind
de persoon van Jezus Christus leert kennen ?

  
ALLEN :

Ja, dat willen wij.

4 handoplegging

PRIESTER :

Door de eeuwen heen hebben mensen elkaar de handen opgelegd
als symbool van zorg dragen en beschermen.
Daarom ook houden de ouders, meter en peter
nu de hand boven het hoofd van Tom,
en bidden ze samen.

OUDERS, METER EN PETER :

God, onze Vader, houd uw beschermende hand boven dit kind.
Bescherm het tegen alles dat kwaad en onmenselijk is.
 Moge het geborgen zijn bij zijn familie.
Laat ons dit kind omringen met het beste van onszelf
zodat onze liefde voor elkaar groeit
en ons vertrouwen in U groter wordt.

Amen
 

5 evangelielezing

Je bent gedragen om verlost te worden​
de streng die je bond met het lichaam van je moeder
moest verbroken worden om je te laten leven.
Dit mogen wij nooit vergeten :
Jij bent geen bezit, wij hebben jou niet.

Jij hebt ons, om je te leiden, te beschermen,
te bewaren voor angst, 
om je te zeggen dat je niet bang hoeft te zijnals het onweert
en met je te zingen in de nacht.
Wij zijn toeschouwers aan de rand van je leven.
We mogen je gadeslaan als je speelt
en naar je lachen als je opgaat in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam worden wie je bent.
We houden de weg naar geluk open
en trachten te verhinderen dat je wordt wat je niet wilt zijn.
Je hebt veel te vragen.
Als je naar God vraagt vertellen we je van Jezus.
Als je vraagt waar je vandaan komt
dan zullen we zeggen dat je geboren bent uit liefde.
Jij moet ons niet worden,

jij moet jezelf worden.
Je moet worde waarheen je wijst,

je eigen wonder.

liedje

Iemand erbij,  Lut Debroey

Wij hebben tafels en stoelen,
een kast en een bed,
vanalles en nog wat bijeen gezet
in een huis om ons thuis te voelen
in bezit van jou en van mij.


Nu komt er opeens iets heel wonderlijks bij
iets van jou en van mij
in één wezen gegoten
uniek en herkenbaar
in liefde ontsloten
als tedere trouw aan elkaar.

Een kind, een geschenk
dat verwijst naar de gever.
Geen bezit maar een vraag naar identiteit
waaraan wij samen met Hem die het leven begeleidt
een grond van bevestiging geven.


6 geloofsbeleidenis

ALLEN :

Wij geloven in God
kracht die ons doet leven
bron die ons inspireert.
Wij geloven dat wij geroepen zijn
om echt mens te worden
dat wij het recht en het vermogen hebben
om ons te ontplooien tot echt gelukkige mensen.
Wij geloven dat wij als mens een weg hebbente gaan
dat wij keuzes moeten maken
dat wij ons niet bij alle bestaande toestanden hoeven neer te leggen,

maar dat wij scheppigskracht hebben
om dingen ten goede te veranderen.
Wij geloven dat wij die weg niet alleen hoeven te gaan,
dat wij ons gesteund mogen voelen door andere mensen,
en door die Eene Andere, Jezus Christus,
die ons is voorgegaan als een Licht.
Wij geloven dat wij als persoon en als Kerkgemeenschap
ons kunnen inzetten voor elkaar
en dat wij medeverantwoordelijk zijn voor elkaar.
Wij geloven dat wij daarmee kunnen helpen bouwen
aan een hemel op aarde voor elk mensenkind.


Amen

7 naamgeving

MAMA OF PAPA
:

Lieve schat,
je was nog niet geboren,

zo klein in mama's buik.
Je mama en papa wilden een naam zoeken
die duidelijk zou maken
hoe blij we zijn met jou.
Een naam die goed bij je past.
Een naam die goed klinkt en
uitspreekbaar is voor iedereen.
We hadden al een tijdje een naam voor jou in gedachten.
Eentje die voldeed aan alle voorwaarden.
Daarom lieve schat,
ga jij sinds je geboorte door het leven als Tom.
We hopen dat je mag opgroeien
als iemand die de anderen niet vergeet,

als iemand die warmte en vreugde brengt,
als iemand die licht wil zijn voor anderen.
Wij als ouders komen vandaag heel bewust vragen
om de naam van ons kind
te schrijven in de palm van Uw hand
en haar/hem op te nemen in Uw liefde. 

liedje

Zeg mama, Elly & Rikkert

Zeg mama, waar was ik
toen ik nog niet geboren was, 

in een doosje of een laatje ?

Welnee, wat dacht je ?
Toen jij nog net geboren was,
was je enkel maar een zaadje.
God heeft je laten groeien,

in mama's eigen buik,
wel negen, lange maanden ,

en toen kwam jij eruit,
ik vond je prachtig.

Zeg mama,

wat deed ik toen ik nog niet geboren was ,

kon ik praten of lachen ?

Welnee hoor, want weet je ?
Toen jij nog niet geboren was,
moest jij daar nog mee wachten.
God heeft je laten groeien,

je handjes en je haar
je oogjes en je oortjes,
en toen was je klaar
en oeps, daar was je.


Zeg mama,
wat word ik ​​
wanneer ik later groot zal zijn ?
Vertel eens, jij weet het ...

Welnee hoor, dat weet ik niet,
maar Jezus heeft een plan met jou.
Vertrouw op hem, hij weet het.
Hij zal je laten groeien,
Hij is het die je draagt.
Hij zal je altijd helpen,
te doen wat Hij je vraagt.

Hij is machtig.

8 doopformule

PRIESTER :

 

Tom, het leven begint in het water,
het ademt in de moederschoot.
Het water is krachtig, de bron van het leven
telkens weer anders, nieuw en fris.
Tom, ik doop je met dit water,
water wat voor jou leven is.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

Amen

9 zalving

 

PRIESTER:

De priester zalft Tom en zegt :

Ik leg op jouw
de naam van Jezus Christus
ik zalf je met Zijn Geest
ik teken je met Zijn Kruis
opdat jij vervuld mag worden.

10 doopkaars

PRIESTER:

Veel kinderen zijn bang in het donker.
Daarom laten we ergens een lichtje branden.
Zonder het licht kan een mens niet leven,
zonder het veilige gevoel dat het licht je de weg wijst,
kan je de duisternis niet aan.

De doopkaars is een teken van Jezus Christus
het Heilige Licht in je leven.

Moge ook je ouders, je meter en peter en al je familieleden,

de mensen uit je vriendenkring en alle mensen uit de gemeenschap
een Licht voor je zijn.
We ontsteken daarom de doopkaars aan de Paaskaars.

OUDERS :

Zo willen wij voor jou zijn,
een kring van lichtwegwijzers in deze soms duistere wereld,
sterren in de nacht van de kleine reiziger.
Onze goede wensen vergezellen je op je levensweg.

 

11 doopkleed

Tom,
moge dit kleed van deze dag je feestkleed zijn
alle dagen van je leven
als teken van dit nieuwe bestaan.

12 Onze Vader

13 slotgebed

Nu stap je dan de grote wereld binnen.

Als pasgeboren kind op de planeet.
Nu ga je dan de grote reis beginnen,

de lange weg die ook wel leven heet.
Nu ga je op weg, op weg naar morgen.
Door alles heen naar het Beloofde Land.
Vergeet nooit dat Hij met je meegaat.
Jouw naam staat in de holte van Zijn Hand.

14 toewijding aan Maria

ALLEN :

 

Heilige Maria, Moeder van Jezus en moeder van alle gedoopten,

op dit plechtig ogenblik willen wij Tom aan U toevertrouwen.
Wij stellen Tom onder uw moederlijke bescherming.
Behoed dit kind voor alle kwaad.
Moge het met uw bijstand groeien,
in geloof, hoop en liefde. 
Help ook de ouders van dit kind
bij het volbrengen van hun taak,

dat zij uw voorbeeld volgen.

15 vredeswens

METER :

Het zou mooi zijn als je het later nog wist,
hoeveel warmte hier vandaag is,
hoe mooi je kleertjes zijn,
hoe gelukkig je mama en papa je dragen
hoe vriendelijk de ogen van je familie je volgen.

PETER :

Het zou mooi zijn als je het later nog wist,
hoe eerlijk wij vandaag beloofden
je nooit in de steek te laten
en hoe trots meter en peter mee zorg voor je willen dragen.

versje

100 kusjes

 

Ik stopte 100 kusjes
in een heel mooi doosje.
Ik deed er nog een strikje rond.
Ik bewaar het nog een poosje.
Maar op een mooie dag,
dan geef ik het aan jou
en zeg ik met elk kusje
hoeveel ik van je hou.

 

16 zending en zegening

PRIESTER :

God, niet enkel dit kind heeft uw zegen nodig
maar ook haar/zijn ouders, grootouders en allen hier aanwezig

die leven dag na dag leven in vreugde en verdriet .
Schenk ons daarom op deze feestdag
overvloedig de zegen
van de Zorgzame Vader,
de Liefdevolle Zoon
en de Krachtige Geest.

Amen

Arsa Baby wenst u veel plezier bij het samenstellen

van de doopviering van uw baby'tje !

 
 
bottom of page