top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan via de website van ARSA BABY carefully handmade collection doopkledij en babygifts.
1.2. Onderstaande voorwaarden kunnen te allen tijde door ARSA BABY doopkledij en babygifts gewijzigd worden.
1.3. Door het plaatsen van een bestelling bij ARSA BABY doopkledij en babygifts verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
1.4. Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Prijzen en verzendkosten

2.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s excl. verzendkosten. Btw hoeven we niet aan te rekenen aan onze klanten omdat we genieten van de vrijstelling van btw wegens kleine onderneming. De verzendkosten staan steeds per item duidelijk vermeld.
2.2. ARSA BABY doopkledij en babygifts is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (kennelijke) invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden.
2.4 Bij ruilen/retourneren van artikelen zijn de verzendkosten voor het terugsturen naar Arsa Baby doopkledij en babygifts voor de klant.

3. Betaling

3.1 Nadat we uw order hebben ontvangen, sturen we u persoonlijk een mail met betaalgegevens.
3.2 Betaling kan geschieden via overschrijving of e-banking. 
ARSA BABY
Kapelaan Staslaan 9
2160 Wommelgem
België
3.3 Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.
3.4 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen door ARSA BABY doopkledij en babygifts ontvangen is zal de bestelling worden geannuleerd.
3.5 Bij het ontvangen van de betaling zal uw bestelling verzonden worden op het gecommuniceerde tijdstip. Items in stock hebben een leveringstermijn van 2 à 3 dagen en items op maat gemaakt een leveringstermijn van maximum 2 weken. 

Levering

4.1 ARSA BABY geeft bij alle items op de website een levertijd aan. Deze kan variëren van onmiddellijke verzending tot 2 weken voor maatwerk en gepersonaliseerde babygifts.

4.2 Indien bestellingen, om wat voor reden dan ook, voor verzending vertraging van meer dan 7 dagen oplopen, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht. Indien bestellingen binnen 30 dagen na plaatsing niet geleverd kunnen worden heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

4.3 Arsa Baby doopkleding en babygifts is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

5. Ruilen en retourneren


5.1 Indien u niet geheel tevreden bent dan kunt u binnen 7 dagen na ontvangst artikelen aan ARSA BABY doopkledij en babygifts retourneren of omruilen op voorwaarde dat het geretourneerde item niet beschadigd, vervuild of gedragen werd en ons in perfecte staat terug bezorgd wordt.


5.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico van het retourzenden van de artikelen zijn voor risico van de klant. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.


5.3 Artikelen kunnen aan ARSA BABY doopkledij en babygifts retour gezonden worden naar het volgende adres:
ARSA BABY
Kapelaan Staslaan 9
2160 Wommelgem
België
Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (na aftrek van de verzendkosten) binnen 7 dagen aan u overgemaakt worden.

6. Aansprakelijkheid


6.1 ARSA BABY doopkledij en babygifts draagt de grootste zorg voor al haar afgeleverde kledij en gifts. Wij gaan voor 100 % tevredenheid van al onze klanten. Mocht u toch een opmerking hebben of bent u toch niet helemaal tevreden, dan vernemen wij dat graag via e-mail (arsababy@gmail.com) en zullen we samen met u naar een geschikte oplossing zoeken. 

6.2 Bij het niet volgen van de onderhoudstips kan ARSA BABY doopkledij en babygifts niet aansprakelijk worden gesteld, cq worden klachten ongegrond verklaard. Alle kledij wordt immers vergezeld van een brief of kaartje met onderhoudtips. Wasvoorschriften, strijktips en bewaartips worden meegegeven.


6.3 ARSA BABY doopkledij en babygifts is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


6.4 De inhoud van de website is zorgvuldig samengesteld. ARSA BABY doopkledij en babygifts kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor niet juiste en/of onvolledige informatie.


6.5 Indien onopzettelijk door typ, –zet –of drukfouten verkeerde prijsinformatie op de website is vermeld zal deze zo spoedig mogelijk worden aangepast. Ook op al gedane bestellingen kunnen prijswijzigingen als gevolg van bovenstaande worden doorgevoerd, indien de bestelling nog niet verzonden is. Desgewenst mag de klant vanwege bovenstaande prijswijziging de gedane bestelling kosteloos annuleren.

7. Overmacht


7.1 In het geval van overmacht heeft ARSA BABY doopkledij en babygifts, het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, door dit mee te delen en zonder dat ARSA BABY doopkledij en babygifts gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van billijkheid en redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8. Privacy


8.1 Persoonsgegevens worden enkel opgenomen in het klantenbestand van ARSA BABY doopkledij en babygifts en zullen niet beschikbaar gesteld worden aan derden. Indien u ons verblijd met privé-fotootjes van het doopfeest per mail doorgezonden, zullen deze foto's nooit verschijnen in publicaties of of sociale media of op onze website. Wij waarderen deze foto's ten zeerste en waken over uw privacy.

9. Copyright
90.1 Tekst en beeldmaterialen van deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van ARSA BABY doopkledij en babygifts niet worden gekopieerd, gepubliceerd of anderszins gebruikt worden.


 

 

 

 

 

 


                

bottom of page